CEE regija

Više od 10 zemalja CEE regije blisko surađuje pri pružanju usluga financijskog savjetovanja svojim klijentima.