Pribavljanje kapitala i restrukturiranje

Kod pitanja pribavljanja kapitala i restrukturiranja, uvijek je na svojoj strani pametno imati stručnog savjetnika jer se time može izabrati bolju opciju pribavljanja kapitala između dokapitalizacije i povećanja duga, ali također i izbjeći potencijalno rizične, a opet nepotrebne aktivnosti. Studija izvodljivosti, odnosno cash flow planning, za Klijenta znači i bolje razumijevanje poslovanja i identifikaciju rizičnijih točaka projekta i/ili budućeg poslovanja.

KOME I KADA JE USLUGA POTREBNA?

Klijentu je usluga savjetovanja potrebna kada razmišlja o: 

  • povećanju duga – krediti banaka, krediti Europske  banke za obnovu i razvitak (EBRD) i drugi  potencijalni načini zaduživanja (npr. mezzanine fondovi)
  • dokapitalizaciji. 

ŠTO DOBIVA KLIJENT?

Klijent kod savjetovanja po pitanju pribavljanja kapitala ili restrukturiranja dobiva savjet o najboljim mogućim rješenjima s obzirom na trenutnu situaciju i očekivanja vlasnika ili upravnih tijela. 

Uvijek je dobra odluka za svoje poduzeće naručiti studiju izvodljivosti ili cash flow planning izvještaj, a neki od razloga su: 

  • Stvarno razumijevanje poslovanja
  • Realan plan budućeg djelovanja
  • Zaštita od ulaska u potencijalno rizične aktivnosti (npr. uzimanja kredita kada to možda nije potrebno)

ŠTO TOČNO OBUHVAĆA?

Studija izvodljivosti i cash flow planning izvještaj:

  • Pripremu poslovnog plana i identifikaciju  područja i aktivnosti koje mogu poboljšati  novčani tok poduzeća
  • Predstavljanje plana kreditorima i potencijalnim investitorima te potpora u procesu implementacije