International desks

Poduzeća kontinuirano rade na širenju na strana tržišta. Njima je potrebna stručna potpora prilikom međunarodnog poslovanja.