Porezno savjetovanje

Savjetovanje obuhvaća široki spektar usluga unutar kojeg se, kroz blisku suradnju s klijentom, postiže prilagođavanje Vaših poslovnih procesa zakonskim propisima. Porezno savjetovanje, kao središnji dio savjetodavnih usluga, omogućava klijentima pomoć pri lakšem snalaženju u velikom broju lokalnih i internacionalnih poreznih propisa.

Porezno savjetovanje

 • Razlog za donošenje poreznog mišljenja je  formalni zahtjev poreznog obveznika koji ima  pitanje primjene poreznih propisa na planiranu, buduću ili već izvršenu poreznu transakciju ili aktivnost
 • Rezultat poreznog mišljenja je tumačenje odredbi  poreznih zakona, kao i direktiva EU-a primijenjenih u sličnim (istim) poslovnim situacijama
 • Temeljem zakonskog okvira dajemo svoje  mišljenje o pravilnom poreznom tretmanu određene poslovne transakcije

Porez na dohodak i  izaslani radnici

 • Iako se ponekad smatra najjednostavnijim  porezom, u stvarnosti je porez na dohodak jedan  od najsloženijih poreza, što je osobito istinito u  slučaju ostvarivanja većih prihoda ili ostvarivanja  prihoda iz inozemstva
 • Pomažemo s pripremom porezne prijave  poreza na dohodak, tumačenju Klijentovog  statusa rezidentnosti ili s podnošenjem  prigovora ili žalbi

Transferne cijene

 • Cijene plaćene u transakcijama između  povezanih osoba pripadaju važnim poreznim  pitanjima
 • Tvrtke koje posluju s međunarodnim i domaćim  povezanim osobama moraju napraviti studiju o  transfernim cijenama, sukladno zahtjevima  međunarodnih i hrvatskih poreznih propisa, kako bi se dokazali tržišni uvjeti pod kojima posluju povezane osobe
 • Naše usluge uključuju: analizu politike transfernih cijena Grupe, savjetovanje i optimizacija politike transfernih cijena kod multinacionalnih poduzeća, priprema Master i lokalnih fileova

Porezni Due Diligence

 • Razumijevanje ispunjavanja povijesnih poreznih obveza tvrtke i porezne strukture ključno je za procjenu održivosti transakcije i strukture akvizicije
 • Neka od ključnih područja koja su obično  predmetom poreznog usklađivanja su: porez na dobit, porez na osobni dohodak, porez po odbitku, PDV, transferne cijene
 • Izvijestit ćemo o našim nalazima i navesti  potencijalne porezne slučajeve i rizike te označiti sva područja za uštedu poreza te mogućnosti planiranja poreza
 • Obično kombinirano s uslugom poreznong planiranja

Porezno mišljenje

 • Primarni cilj usluge je pronalazak  područja za uštede, kao i upozoravanje na potencijalne porezne rizike
 • Pregled predstavlja i svojevrsnu  pripremu za nadzor Porezne uprave
 • Poreznim pregledom utvrđujemo  porezne rizike poduzeća i poslovanja,  ukazujemo i na potencijalne legalne  posljedice tih rizika, te dajemo  prijedloge za smanjenje poreznog  opterećenja Klijenta

Porezno planiranje

Porezno planiranje ili porezna optimizacija je potraga za idealnom poreznom strukturom koja će umanjiti porezne izdatke Klijentovog poduzeća, što je posebno primjenjivo na međunarodne strukture, a česta pitanja su: 

 • Koja je porezna stopa u svakoj zemlji?
 • Koje su granice isplate dividende i udjela u  dobiti?
 • Hoće li dividende i isplata udjela u dobiti biti  podložni porezu po odbitku?
 • Kakva je regulacija transfernih cijena?
 • Postoje li poticaji za ulaganja?

Share