Porez na dohodak i izaslani radnici

POREZ NA DOHODAK I  IZASLANI RADNICI

  • Iako se ponekad smatra najjednostavnijim  porezom, u stvarnosti je porez na dohodak jedan  od najsloženijih poreza, što je osobito istinito u  slučaju ostvarivanja većih prihoda ili ostvarivanja  prihoda iz inozemstva
  • Pomažemo s pripremom porezne prijave  poreza na dohodak, tumačenju Klijentovog  statusa rezidentnosti ili s podnošenjem  prigovora ili žalbi