Porezni due diligence

POREZNI DUE DILIGENCE

  • Razumijevanje ispunjavanja povijesnih poreznih obveza tvrtke i porezne strukture ključno je za procjenu održivosti transakcije i strukture akvizicije
  • Neka od ključnih područja koja su obično  predmetom poreznog usklađivanja su: porez na dobit, porez na osobni dohodak, porez po odbitku, PDV, transferne cijene
  • Izvijestit ćemo o našim nalazima i navesti  potencijalne porezne slučajeve i rizike te označiti sva područja za uštedu poreza te mogućnosti planiranja poreza
  • Obično kombinirano s uslugom poreznog planiranja