Porezno planiranje

Porezno planiranje

Porezno planiranje ili porezna optimizacija je potraga za idealnom poreznom strukturom koja će umanjiti porezne izdatke Klijentovog poduzeća, što je posebno primjenjivo na međunarodne strukture, a česta pitanja su: 

  • Koja je porezna stopa u svakoj zemlji?
  • Koje su granice isplate dividende i udjela u  dobiti?
  • Hoće li dividende i isplata udjela u dobiti biti  podložni porezu po odbitku?
  • Kakva je regulacija transfernih cijena?
  • Postoje li poticaji za ulaganja?