Porezno savjetovanje

POREZNO SAVJETOVANJE

  • Razlog za donošenje poreznog mišljenja je  formalni zahtjev poreznog obveznika koji ima  pitanje primjene poreznih propisa na planiranu, buduću ili već izvršenu poreznu transakciju ili aktivnost
  • Rezultat poreznog mišljenja je tumačenje odredbi  poreznih zakona, kao i direktiva EU-a primijenjenih u sličnim (istim) poslovnim situacijama
  • Temeljem zakonskog okvira dajemo svoje  mišljenje o pravilnom poreznom tretmanu određene poslovne transakcije