Računovodstvene usluge

Usluge koje nudimo u sklopu računovodstva su: 

  • uspostava računovodstvenih knjiga,
  • vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava, obračun amortizacije,
  • vođenje materijalnog knjigovodstva (skladišne i robne evidencije),
  • vođenje proizvodnje (proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda),
  • knjiženje transkacija i unos podataka u računovodstveni software (ulazni i izlazni računi, bankovni izvodi, ostala dokumentacija),
  • usklada kupaca i dobavljača,
  • unos podataka za potrebe internetskog plaćanja te  provođenje naloga za plaćanje u dogovoru s klijentom (internetsko plaćanje),
  • obračun i sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (obrazac PDV), prijave poreza na dobit (PD prijava), poreza po odbitku, posebnih poreza, trošarina i slično,
  • priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Fina, HNB, Hanfa),
  • podrške tijekom poreznih i drugih nadzora i revizije (sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo)

Share