Računovodstvene usluge

KOME I KADA JE USLUGA POTREBNA?

Usluga računovodstva idealna je za sva mala i srednja poduzeća, ali i ona veća, u svakom trenutku njihovog poslovnog razvoja. Poduzeća se za ovu uslugu najčešće odlučuju onda kada shvate da im takva odluka može omogućiti fokusiranje na "core business".

ŠTO DOBIVA KLIJENT?

Najveća prednost za Klijenta je primanje pouzdanih i ažurnih informacija od naših stručnjaka na mjesečnoj razini, ali i mogućnost da se usredotoči na svoje ključne strateške aktivnosti. Mazars dosljedno i učinkovito ispunjavanja sve obveze prema klijentu u skladu s lokalnim zakonodavstvom, a naš stručni tim direktnom komunikacijom daje točne i pravovaljane informacije u realnom vremenu te upućuje Klijenta u sve zakonske propise te izmjene istih.

ŠTO OBUHVAĆA USLUGA RAČUNOVODSTVA?

Mazars, ovisno o potrebama i željama Klijenta, može provoditi više aktivnosti: 

  • uspostava računovodstvenih knjiga
  • vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava, obračun amortizacije
  • vođenje materijalnog knjigovodstva (skladišne i robne evidencije)
  • vođenje proizvodnje (proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda)
  • knjiženje transkacija i unos podataka u računovodstveni software (ulazni i izlazni računi, bankovni izvodi, ostala dokumentacija)
  • usklada kupaca i dobavljača
  • unos podataka za potrebe internetskog plaćanja te  provođenje naloga za plaćanje u dogovoru s klijentom (internetsko plaćanje)
  • obračun i sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (obrazac PDV), prijave poreza na dobit (PD prijava), poreza po odbitku, posebnih poreza, trošarina i slično
  • priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Fina, HNB, Hanfa)
  • podrške tijekom poreznih i drugih nadzora i revizije (sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo)