Budžetiranje

  • Budžetiranje podrazumijeva financijsko planiranje za neko buduće razdoblje, te praćenje izvršenja budžeta i poduzimanje korektivnih mjera, ukoliko je potrebno
  • Budžetiranje, uz planiranje, predstavlja iznimno bitan taktički i strateški pravac svakog poduzeća, jer se kroz njega definiraju  pravac i cilj poslovanja
  • Ova se aktivnost često doživljava kao temelj učinkovitog upravljanja prihodima i troškovima