Interna revizija

  • Cilj je davanje uvjerenja da  je poduzećem upravljano  efikasno, u smislu vođenja,  risk menadžmenta i  internih kontrola
  • Interna revizija bavi se provjerom internih kontrola, unaprjeđenjem poslovnih procesa, procjenom i upravljanjem rizicima