Kontroling

  • Slika stanja - prikaz trenutnog financijskog stanja uz definiranje ciljeva
  • Poboljšanje kvalitete izvještavanja - identifikacija ključnih informacija i kontroling troškova
  • Pomoć u izvještavanju - pomoć u prikazu podataka po profitnom centru, analiza profitabilnosti i KPI, pomoć u stvaranju mjesečnog izvještaja za menadžment
  • Pomoć u budžetiranju - poboljšanje postojećih  alata za budžetiranje, novčani tok/menadžment troškova, usklada budžeta i  prognoza s mjesečnim  izvještajima