MSFI savjetovanje

  • MSFI savjetovanje podrazumijeva odgovore na složena računovodstvena pitanja te odgovarajuću primjenu MSFI-ja
  • MSFI su kompleksan okvir financijskog izvještavanja, a naša uloga je približiti Vam standarde te teoriju na odgovarajući način pretočiti u praksu i omogućiti usklađenost s računovodstvenim standardima