Revizija financijskih izvještaja

  • Proces provjere i dokazivanja točnosti financijskih izvještaja, podataka i metoda korištenih u financijskom izvještavanju
  • Cilj revizije financijskih izvještaja jest omogućiti revizoru izražavanje mišljenja o tome jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama pripremljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja
  • Revizija u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, gdje su  subjekti revizije  poduzetnici koji sudjeluju u statusnim promjenama (podjelama, pripajanjima, spajanjima, povećanju temeljnog kapitala)

OBVEZNICI REVIZIJE I KONSOLIDACIJE

Prema Zakonu o računovodstvu, nekoliko je obveznika revizije. To nisu samo subjekti od javnog interesa i veliki i srednji poduzetnici koji nisu subjekti od javnog interesa, nego i neki drugi.

Više o obveznicima revizije i konsolidacije pročitajte u privitku! 

Dokument

Obveznici revizije i konsolidacije - Mazars 2019
Obveznici revizije i konsolidacije - Mazars 2019