Revizija financijskih izvještaja

  • Proces provjere i dokazivanja točnosti financijskih izvještaja, podataka i metoda korištenih u financijskom izvještavanju
  • Cilj revizije financijskih izvještaja jest omogućiti revizoru izražavanje mišljenja o tome jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama pripremljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja
  • Revizija u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, gdje su  subjekti revizije  poduzetnici koji sudjeluju u statusnim promjenama (podjelama, pripajanjima, spajanjima, povećanju temeljnog kapitala)

Želite znati više?