Revizija statusnih promjena

  • Predmetom revizije su poduzeća ili poduzetnici povezani sa statusnim promjenama (podjele, pripajanja, akvizicije ili povećanja kapitala)