Revizija statusnih promjena

  • Predmetom revizije su poduzeća ili poduzetnici povezani sa statusnih promjenama (podjele, pripajanja, akvizicije ili povećanja kapitala)

Želite znati više?