Revizija sustava unutarnjih kontrola

  • Revizija procesa koje poduzeće koristi kako bi obeshrabrilo korupciju i spriječilo prijevare od strane zaposlenika i menadžmenta
  • Ova vrsta revizije pomaže u maksimizaciji  efikasnosti i efektivnosti tako što za standardne poslovne procese predlaže rješenja „krojena” prema veličini, prirodi i kompleksnosti organizacije