Vanjski CFO

  • Rent-a-CFO je usluga koja dopušta Klijentu da  ostane apsolutno fokusiran na svoj „core  business” tako što druga osoba – vanjsko  poduzeće preuzima na sebe brigu o financijskom aspektu poslovanja
  • Vanjski CFO optimizira i odobrava trošenje,  analizira prilike za investiranje, istražuje oblike financiranja, brine o likvidnosti i radnom kapitalu. Ishod je smanjenje troška financiranja, rast konkurentnosti i profitabilnosti te u konačnici rast poslovanja