Transferne cijene

Transferna cijena termin je šireg značenja, a obuhvaća:

– cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba
– ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja
– međukompanijsko financiranje.

  • Cijene plaćene u transakcijama između  povezanih osoba pripadaju važnim poreznim  pitanjima
  • Tvrtke koje posluju s međunarodnim i domaćim  povezanim osobama moraju napraviti studiju o  transfernim cijenama, sukladno zahtjevima  međunarodnih i hrvatskih poreznih propisa, kako bi se dokazali tržišni uvjeti pod kojima posluju povezane osobe
  • Naše usluge uključuju: analizu politike transfernih cijena Grupe, savjetovanje i optimizacija politike transfernih cijena kod multinacionalnih poduzeća, priprema Master i lokalnih fileova

Share