Usluge poreznog i financijskog savjetovanja

Savjetovanje obuhvaća široki spektar usluga unutar kojeg se, kroz blisku suradnju s klijentom, postiže prilagođavanje Vaših poslovnih procesa zakonskim propisima. Porezno savjetovanje, kao središnji dio savjetodavnih usluga, omogućava klijentima pomoć pri lakšem snalaženju u velikom broju lokalnih i internacionalnih poreznih propisa.

POREZNO SAVJETOVANJE

U sklopu naših usluga koje se odnose na porezno savjetovanje pružamo i usluge koje se odnose na:

 • Porez na dodanu vrijednost
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Preventivni porezni uvid koji ima za cilj utvrđivanje poreznih rizika
 • Izrada poreznih žalbi i prigovora
 • Porezno planiranje

Porez na dodanu vrijednost

Porez na dodanu vrijednost je jedan od temeljnih poreza kod kojih su najčešća pitanja što je porezna osnovica, gdje je mjesto oporezivanja, da li moram platiti PDV ili ne?

Porez na dodanu vrijednost je u RH definira Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost, te velikim brojem mišljenja porezne uprave.
 
 Ključna pitanja koja se javljaju kod poreza na dodanu vrijednost su kako slijedi:

 • što je predmet oporezivanja?
 • što predstavlja poreznu osnovicu?
 • gdje je mjesto oporezivanja?
 • da li je isporuka oporeziva ili ne?
 • da li mogu odbiti pretporez ili ne?
 • koji su posebni postupci oporezivanja?

Sustav poreza na dodanu vrijednost postaje sve složeniji. Naši stručnjaci već duži vremenski period prate razvoj sustava poreza na dodanu vrijednost, te nam se možete obratiti s povjerenjem. 

Porez na dobit

Pitate se kako zakonito platiti manje poreza na dobit?

Porez na dobit je direktan porez kojim se oporezuje dobit pravnih osoba i fizičkih osoba u sustavu poreza na dobit.

Zakonski propisi iz područja poreza na dobit često jasno definiraju kako je moguće platiti manje poreza, no poduzetnici nemaju vremena niti snage baviti se navedenim pitanjem.

Ako ste zainteresirani za pomoć pri sastavljanju prijave poreza na dobit, imate pitanje oko poreznog tretmana pojedinih troškova ili prihoda, slobodno nam se obratite.

Transferne cijene

Transferne cijene se uspostavljaju između povezanih osoba, a obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba, kao i same ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja, te međukompanijsko financiranje. 

U skladu sa zahtjevima međunarodne kao i hrvatske porezne regulative, društva koja posluju s međunarodnim i domaćim povezanim osobama moraju uspostaviti i dokumentirati sustav transfernih cijena, kojima se određuju uvjeti pod kojima se poslovanje između povezanih strana obavlja. 

U tu svrhu, navedena društva moraju izraditi studiju o transfernim cijenama kojom argumentiraju i dokazuju tržišne uvjete pod kojima se usluge između povezanih osoba zaračunavaju.

Naše usluge obuhvaćaju:

 • podršku ovlaštenog poreznog savjetnika u izradi krovnog dokumenta o transfernim cijenama za grupu društava (tzv. “Master file”),
 • podršku ovlaštenog poreznog savjetnika u izradi studije o transfernim cijenama,
 • zasebna izrada ekonomskih analiza koje služe kako bi se utvrdilo da li su cijene zaračunate između povezanih osoba tržišne (u skladu sa “arm’s length” principom);
 • izradu politika transfernih cijena za grupu društava.

Porez na dohodak and Expatriate services

Iako se nekad smatra najjednostavnijim porezom, u stvarnosti je porez na dohodak jedan od najsloženijih poreza, što je pogotovo slučaj ako ostvarujete više vrsta dohotka, ili ostvarujete dohodak iz inozemstva.
 
 Obratite nam se ako Vam je potrebna pomoć pri sastavljanju prijave poreza na dohodak, tumačenje Vašeg rezidentog statusa ili pomoć pri izradi poreznog prigovora i žalbe.

Preventivni porezni uvid

Preventivni porezni uvid je usluga osmišljena kako bi Vas pripremili za nadzor Porezne uprave, prije nego što se isti stvarno dogodi.

U okviru poreznog uvida, bavimo se sljedećim pitanjima:

 • da li posjedujete vjerodostojnu dokumentaciju?
 • da li ste obračunali porez na dohodak na sav dohodak koji pružate zaposlenicima?
 • da li ispravno primjenjujete odredbe propisa o PDV-u?
 • da li ste ispravno ispunili prijavu poreza na dobit (ili nacrt iste)?
 • da li imate potencijalne porezne uštede kojih niste svjesni?
 • da li imate potencijalne porezne rizike kojih niste svjesni?

Kontaktirajte nas i osjetite kako izgleda nadzor Porezne uprave...

Porezno planiranje

Porezno planiranje ili porezna optimizacija je traženje idealne porezne strukture koja će minimalizirati porezna davanja Vašeg društva. Pogotovo je primjenjiva na međunarodne strukture, gdje se često javljaju sljedeća pitanja:

 • kolika je stopa poreza na dobit u pojedinoj zemlji?
 • koja su ograničenja isplate dividendi i udjela u dobiti?
 • da li se na isplate dividendi i udjela u dobiti obračunava porez po odbitku?
 • kakva je regulativa o transfernim cijenama?
 • kakvi su poticaji ulaganja?

Obratite nam se te uložite sada kako bi platili manje poreza u budućnosti...

Izrada poreznih prigovora i žalbi

Za većinu poreznih obveznika porezni nadzor je "noćna mora". Uzrok toga je s jedne strane neuredna evidencija te nepravilno poslovanje obveznika, dok s druge strane porezna uprava doprinosi takvom stanju. Porezni nadzor je upravno pravni postupak, koji se odvija u određenim fazama, kako opisujemo u nastavku.

Gotovo u svim poreznim nadzorima porezna uprava pronalazi određene nepravilnosti, iste interpretira (stavlja u zakonski okvir), te izdaje zapisnik o nadzoru u kojem navodi utvrđeno činjenično stanje, te posljedice u vidu dodatnih poreznih obveza, zateznih kamata i potencijalnih kazni. Porezni obveznik ima pravo prigovora na zapisnik o nadzoru, koji se sastavlja u propisanoj formi i mora biti kvalitetno dokumentiran.

Nakon razmatranja prigovora poreznog obveznika, porezna uprava izdaje porezno rješenje (po svojoj prirodi prvostupanjsko rješenje) koje se zatim dostavlja poreznom obvezniku, u izmijenjenom ili neizmijenjenom obliku (u odnosu na zapisnik o nadzoru). Porezni obveznik ima pravo žalbe na porezno rješenje, koje se također sastavlja u propisanoj formi, te pobija navode navedene u poreznom rješenju.

Kada je žalba na porezno rješenje odbijena, jedino što Vam preostaje je Upravni sud i upravni spor protiv države.

Ako ste u bilo kojoj od faza gore navedenog postupka, ili alternativno se želite pripremiti za isti preventivnim poreznim pregledom, obratite nam se s povjerenjem.

 

USLUGE FINANCIJSKOG SAVJETOVANJA

Dubinska analiza (Due Diligence)

Dubinska analiza je postupak provjere određenog poslovanja, obično prilikom kupoprodaje.

Naime, financijski izvještaji često puta ne pokazuju realnu sliku poduzeća, bilo da se radi o npr. skrivenim pričuvama koje povećavaju vrijednost društva ili da se radi o imovini koja ne postoji ili ne vrijedi onoliko koliko je iskazana u financijskim izvještajima. 

Naši stručnjaci su tijekom godina rada u međunarodnim revizorskim kućama (The Big Four) i Cinotti savjetovanju odradili cijeli niz dubinskih procjena društava iz različitih industrija. 

Usluge dubinske analize obuhvaćaju sljedeće:

 • Pregled financijskih izvještaja i računovodstvenih podataka ciljanog (“target”) društva;
 • Potragu za ključnim faktorima koji utječu na odluku o kupnji;
 • Podrške i savjetovanje prilikom pregovaranja o kupnji društva.

Procjene društava

Razumijevanje koliko vrijedi Vaša tvrtka ili imovina može biti imovina samo po sebi. Naime, procjena vrijednosti Vaše tvrtke je vrlo dragocjena prilikom kupovine ili prodaje iste. 

Naš zadatak je da odgovorimo na pitanje koliko vrijedi društvo (ili imovina) koju planirate kupiti / prodati, sve u skladu sa pravilima struke. 

S obzirom da smo ovlašteni procjenitelji, naše se procjene priznaju od službenih sudova u Republici Hrvatskoj.

Investicijske studije 

Iako o investicijskim studijama poduzetnici najčešće razmišljaju kroz prizmu odobrenja bankovnog kredita, potrebno je razumjeti da investicijska studija prvenstveno treba služiti Vama samima. Ako Vam banka odobri kredit na temelju "napuhane" studije, dobiti ćete nerentabilan projekt, te kredit koji ne možete otplaćivati.

Iz navedenog razloga, prilikom izrade investicijske studije, potrebno je angažirati savjetnika koji Vam neće samo laskati i "pumpati" Vaše prihode, već će kritički pregledati stabilnost Vašeg poslovnog plana, te pružiti korisne savjete.

Ako želite upravo takvu studiju, slobodno nam se obratite...

Share