O Mazarsu ukratko

Mi smo međunarodna, integrirana, transparentna i neovisna organizacija. Na svjetskoj razini smo specijalizirani za poslove revizije, računovodstva, poreznog, pravnog i financijskog savjetovanja.

 

 

 

 

 

Ključno o Mazarsu

  

  • Napredujemo: Mazars je napredovao od jednog jedinog računovođe do 13,800 zaposlenih. Udvostručili smo se po veličini od 2006., s preko milijardu prihoda,
  • Inovativni smo: Mazars je dobitnik dvije nagrade za revizorsku inovaciju godine, (Human Rights audit and Corporate Culture audit),
  • Integrirani smo: svake godine sve više Mazarsovih zaposlenika radi u inozemstvu; imamo jedinstven brend i globalni vizualni identitet; povezujemo digitalne zajednice i imamo 80,000 followera na društvenim mrežama,
  • Transparentni smo: Mazars je još uvijek jedina revizorska i savjetodavna firma koja objavljuje opsežan godišnji izvještaj i konsolidirane financijske izvještaje koji pokazuju tko smo zaista.
  • Angažirani smo sudjelovanjem u globalnim debatama
  • Držimo se principa: pridržavamo se UN Global Compacta i njegovih 10 temeljnih načela kao i Načela postizanja ravnopravnosti žena; trudimo se definirati globalne standarde Međunarodnog vijeća za integrirano izvještavanje

Share