Korporativna društvena odgovornost

Proaktivni doprinos našim zajednicama i širem društvu uvijek je bio temelj Mazarsa i načina na koji poslujemo. Mi smo društveno osviještena organizacija koja neprestano želi stvoriti zajedničku vrijednost za sve naše dionike kojima služimo i s kojima radimo. To je ugrađeno u naše temeljne vrijednosti, identitet i kulturu.

Imamo jasno definiranu strategiju održivosti povezanu s ciljevima održivog razvoja UN-a i izgrađenu oko pet stupova:

1. Integritet

Naša DOP strategija ne bi značila ništa da nije duboko ukorijenjena u našu kulturu i temeljne vrijednosti. U središtu svega što radimo su integritet i odgovornost. To za nas prije svega znači osigurati da su naši procesi i alati za upravljanje kvalitetom robusni i primjerni. Upravo za to je odgovoran Mazarsov Odbor za kvalitetu i rizik, s ciljem poticanja održivog rasta svih naših usluga i osiguravanja da svo osoblje i partneri dobiju obuku koja im je potrebna za postizanje tehničke i etičke izvrsnosti za maksimalnu dobrobit klijenata.

Primjeri inicijativa:

 • Globalni kodeks ponašanja i univerzalna obuka
 • Obvezna upotreba WeChecka, našeg alata za provjeru sukoba
 • Namjenski odbor za upravljanje kvalitetom i rizicima
 • 1/3 zemalja koje svake godine podliježu unutarnjoj kontroli kvalitete (100 % u tri godine)

2. Usluge

Od našeg stvaranja, naša je svrha uvijek bila raditi na uspjehu naših klijenata, a istovremeno služiti javnom interesu. Sve stroži propis, veći javni nadzor i pojava novih i potencijalno štetnih prijetnji organizacije svih veličina vode ka prepoznavanju prednosti razumijevanja i procjene širih učinaka njihovih nefinancijskih rezultata te u svoju strategiju ugrađuju ključne rizike za okoliš, društvo i upravljanje (ESG).

Primjeri inicijativa:

 • Globalni resursni centar za Covid-19, uključujući besplatni porezni i pravni alat za praćenje
 • Ponude za održivost koje podupiru klijente u borbi protiv podmićivanja i korupcije, u upravljanju, jednakosti i raznolikosti, ljudskim pravima, zdravlju i sigurnosti te klimatskim promjena
 • Globalno godišnje izvješće o održivosti i godišnje izvješće o održivosti za pojedine zemlje

3. Ljudi

Naši klijenti očekuju znanje i stručnost, a još će više očekivati u godinama koje dolaze. Ljudski kapital je ono što će napraviti razliku, a mi moramo biti sigurni da zapošljavamo, njegujemo i razvijamo najbolje talente i najrelevantniju stručnost, za danas i sutra.

Primjeri inicijativa:

 • Sveučilište Mazars ima vrhunsku akreditaciju Europske zaklade za razvoj menadžmenta
 • 92% svih zaposlenika sudjelovalo je na tečaju osposobljavanja u 2018./2019. (MazarsU i LinkedIn Learning)
 • 53 % ženskog osoblja; ciljevi raznolikosti za pojedine zemlje u cijelom poduzeću (npr. 50 % senior managerica u Ujedinjenom Kraljevstvu do 2023.)

4. Okoliš

Korporacije proizvode gotovo sve što kupujemo, koristimo i bacamo i igraju veliku ulogu u pokretanju globalnih klimatskih promjena. Iako ugljični otisak tvrtki uvelike ovisi o vrsti industrije u kojoj posluju, a mi se kao profesionalna uslužna tvrtka oslanjamo uglavnom na ljudske resurse za pružanje naših usluga, ipak smo svjesni da možemo i trebamo smanjiti utjecaj na okoliš.

Primjeri inicijativa:

 • Partnerstvo sa Službenim forumom monetarnih i financijskih institucija (OMFIF) za objavljivanje istraživačkih financijskih regulatornih razvoja usmjerenih na borbu protiv klimatskih promjena
 • Politike pojedinačnih zemalja za smanjenje utjecaja na okoliš (npr. smanjenje potrošnje papira, energije i e-otpada)

5. Zajednica

Društvena uključenost više se ne može smatrati pomoćnom djelatnošću. Mora biti ukorijenjena u tkivo svrhe, procesa i profitabilnosti organizacije. Poduzeća u svim industrijama i regijama moraju ponovno procijeniti svoj učinak na društvo i njihovu ulogu u stvaranju zdravih i održivih zajednica. Ova vrsta uključenosti također poboljšava angažman zaposlenika i mlađe generacije to očekuju.

Primjeri inicijativa:

 • Redovite pro bono usluge (npr. s Les Déterminés, neprofitnom organizacijom koja podupire poduzetništvo u siromašnim četvrtima)
 • 20-satna naknada za svakog zaposlenika koje će potrošiti na socijalne inicijative u Nizozemskoj
 • Pokrenuo indeks rodne ravnoteže za 2020. s OMFIF-om

Mazarsova strategija društveno odgovornog poslovanja definira se programima osmišljenim i razvijenim na razini Grupe, a zatim usvojenima i personaliziranima na razini zemlje. Nadalje, zemlje imaju široke mogućnosti inicijative, što omogućuje provedbu mnogih lokalnih projekata i dobru praksu koja se može ponoviti unutar Grupe.

Ne samo da razgovaramo, već i hodamo. Mazars je ojačao svoju predanost time što je od 2012. postao član Globalnog sporazuma UN-a, aktivno podupirući njihovih 10 utemeljiteljskih načela i izvještavajući na godišnjoj razini, istodobno pomičući razgovor naprijed o ciljevima održivog razvoja.

Vjerujemo da kroz pet strateških stupova možemo posebno doprinijeti napretku osam od 17 SDG ciljeva UN-a:

Dokument

Sustainability report 2020
Sustainability report 2020