Istiskivanje manjinskih dioničara ili 'Squeeze-out' proces

Dioničari koji drže najmanje 95% vlasništva u dioničkom društvu, imaju pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara uz plaćanje tim dioničarima primjerene otpremnine u novcu. Ovaj proces prijenosa dionica manjinskih dioničara (drže 5% ili manje dionica dioničkog društva) u praksi se popularno naziva „squeeze-out” proces (proces istiskivanja manjskih dioničara).

Ipak, za njegovo je provođenje potrebo zadovoljiti određene uvjete, ali je i bitno napomenuti da je u kontekstu 'squeeze-out' procesa potrebno sagledavati i odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Pročitajte više o potencijalnim prednostima, izazovima i ostalim bitnim stavkama povezanima s istiskivanjem manjinskih dioničara ili 'Squeeze-out' procesom.

Dokument

Squeeze out - Mazars brošura
Squeeze out - Mazars brošura