MSFI akademija

Mazarsovi stručnjaci će na Hrvatskom institutu za financije kroz 4 modula educirati polaznike o Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Predavat će ovlašteni revizori Mirela Copot Marjanović, ACCA i Ivan Karlović, te iskusni revizori Vedran Kuterovac, Andrej Bernat i Ivana Spahija.

  

Niže se nalaze teme radionica i datumi održavanja, a za detaljniji prikaz možete posjetiti stranice Hrvatskog instituta za financije. Radi sigurnosti predavača i polaznika, očekuje se održavanje putem interneta. 

MODUL 1. (1-dnevni seminar/radionica)  05.05.2021.

 • MSFI 16 -NAJMOVI – Kakva je budućnost Vaših leasing ugovora i ugovora o najmu?
 • MRS 2 – ZALIHE
 • MRS 38 – NEMATERIJALNA IMOVINA

MODUL.2   (1-dnevni seminar/radionica)   06.05.2021.

 • MRS 40 ULAGANJA U NEKRETNINE
 • MRS 16- NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
 • MSFI 5 – DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

MODUL.3   (1-dnevni seminar/radionica)   19.05.2021.

 • MSFI 9 – FINANCIJSKI INSTRUMENTI
 • MRS 36 – UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE

MODUL.4   (1-dnevni seminar/radionica)   20.05.2021.

 • MSFI 15 – UGOVORI S KUPCIMA  – Jeste li ispravno primijenili novi standard vezan uz prihode?
 • MRS 8 – RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA I GREŠKE
 • MRS 37 – REZERVIRANJA, NEPREDVIDIVE OBVEZE I POTENCIJALNA IMOVINA

  

Radi se o certificiranom programu kojim se stječu bodovi za ovlaštene revizore. 

Za više informacija o MSFI akademiji, prijavi i cijenama posjetite stranice Hrvatskog instituta za financije