Mazars 2020 C-suite barometer

Početkom 2020. godine Mazars je odlučio pokrenuti novi barometar C-suite koji obuhvaća CEO, CFO, menadžere i sl. Od C-suite-a širom svijeta željeli smo saznati o njihovim aktivnostima i očekivanjima za narednu godinu, razumjeti njihov način određivanja prioriteta i upravljanja kratkoročnim i dugoročnim inicijativama.

Cilj ovog istraživanja je bio stvoriti referentne podatke za praćenje promjena u stavovima u istraživanjima u narednim godinama.

Slučajno smo saznali nešto sasvim drugo, a to je kako su međunarodni poslovni lideri reagirali na najtežu pandemiju u zadnjih 100 godina.

Mazarsov barometar C-suite 2020. sveobuhvatno je izvješće poslovnih menadžera o stavovima i izgledima za 2021. godinu, temeljeno na uvidima preko 500 pripadnika C-suite-a širom svijeta.

Iznenađujući optimizam

Općenito gledajući, istraživanje pokazuje iznenađujuću razinu optimizma među C-suite-om. Unatoč teškim okolnostima, većina (58%) je očekivala da će 2020. godinu završiti s prihodom većim nego 2019. Kada su razmatrali 2021. godinu, rukovoditelji su bili još pozitivniji: preko 70% očekivalo je veće prihode nego 2020. godine.

Time se ne zanemaruju poteškoće: učinak krize Covid-19 očit je kod 35% koji su rekli da će im prihodi biti niži nego 2019. godine. Kroz Q4 pulse istraživanje od 40 dodatnih ispitanika smo saznali o negativnijim izgledima više rukovoditelja zabrinutih za mogući pad prihoda u 2021.

Pročitajte naše novo izvješće i saznajte:

  • Koji su sektori i regije najoptimističniji glede budućnosti? Koji najmanje?
  • Koji će trendovi imati najveći utjecaj na tvrtke u sljedećih tri do pet godina? Koliko su rukovoditelji sigurni u prilagodljivost njihovog poslovanja?
  • Koje su različite vrste promjena s kojima bi se organizacije mogle suočiti u bliskoj budućnosti?
  • Na koje aktivnosti tvrtke usmjeravaju svoje vrijeme, novac i resurse? Hoće li te aktivnosti imati dugoročni ili kratkoročni utjecaj?
  • Kako se mišljenja razlikuju po regijama, sektorima i veličini poduzeća?

Cijelo izvješće pročitajte u nastavku.

Dokument

Mazars_2020_C-Suite_Barometer_report.pdf
Mazars_​2020_​C-Suite_​Barometer_​report.pdf