Novosti

Ovdje ćete pronaći naše najnovije vijesti.

MSFI 16: Najmovi - ključne točke novog standarda

MSFI 16 je novi standard koji propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova, čija primjena obavezno počinje od 1. siječnja 2019. godine.
MSFI 16 zamjenjuje MRS 17 - Najmovi i pripadajuća pojašnjenja MRS-a 17 (IFRIC 4, SIC 15 i SIC 27). Glavni cilj novog standarda je pružiti vjerodostojnije informacije o najmovima koje se objavljuju u financijskim izvještajima.
Ključne novosti koje uvodi novi MSFI 16 posebno se odnose na najmoprimce koji će prema novom standardu biti obvezni priznati imovinu i obveze u bilanci po svim najmovima (poslovnim i financijskim).

Suggested Changes In The Croatian Tax System

As previously mentioned by the Minister of Finance, on October 27th 2016, the Croatian Ministry of Finance introduced to the public a proposed set of legislative changes in the tax system of Croatia.

The above mentioned reform covers majority of taxes in Croatia, and the most significant changes are expected in the system of value added tax, corporate income tax and personal income tax.

In mid-November, the proposed changes are going into the parliamentary procedure for two readings, while the final legislative proposals are expected by the end of this month.

Porezna reforma - što se mijenja?

U skladu s najavama, Ministarstvo financija je 27. listopada 2016. javnosti predstavilo predloženi set zakonskih promjena u poreznom sustavu Republike Hrvatske.
Navedena reforma pokriva većinu poreza u Hrvatskoj, a najveće promjene se očekuju u sustavu Poreza na dodanu vrijednost, Poreza na dohodak i Poreza na dobit.
Predložene promjene sredinom studenoga idu u saborsku proceduru u dva čitanja, a konačni prijedlozi zakona očekuju se do kraja istog mjeseca.

Promjena lokacije

Poštovani poslovni partneri, suradnici i prijatelji,

ovim Vas putem obavještavamo o preseljenju našeg ureda s adrese I. Pile 1, 10000 Zagreb na adresu:

Strojarska cesta 20, II . kat („VMD Centar“), 10000 Zagreb na kojoj ćemo uredovati počevši od 1. rujna 2015. godine.

Share