Akcija 7 BEPS Akcijskog plana

21. siječnja je Mazarsov tim za globalnu poreznu politiku prisustvovao javnom sastanku i konzultacijama koje je održala Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) u Parizu, te je predstavio Mazarsove komentare na Predložak rasprave o Akciji 7 Akcijskog plana o smanjenju vrijednosti osnovice i premještanju dobiti (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting).

Mazarsov tim za međunarodnu poreznu politiku pozdravlja napredak koji je OECD do danas ostvario te je sa zadovoljstvom dao naše mišljenje o Predlošku rasprave. Mazarsovi komentari objavljeni su na internetskoj stranici OECD-a

Akcijski plan BEPS koji sadrži 15 akcijskih točaka usredotočen je na borbu protiv agresivnog poreznog planiranja i izbjegavanja plaćanja poreza od strane međunarodnih tvrtki - i javnih i privatnih. Mazarsov tim za međunarodnu poreznu politiku slaže se da je vrlo bitno postaviti opća pravila koja ulagačima pružaju sigurno okruženje te da bi se jednostrane akcije zemalja trebale izbjegavati.

Mnoga postojeća pravila koja štite međunarodne korporacije od plaćanja dvostrukog poreza prečesto im dopuštaju da uopće ne plaćaju poreze. Ova pravila ne odražavaju na odgovarajući način današnju međunarodnu ekonomsku integraciju, vrijednost intelektualnog vlasništva i nove komunikacijske tehnologije. Navedene rupe u zakonu koje omogućuju međunarodnim kompanijama eliminaciju ili smanjenje oporezivanja dohotka, daju im nepravednu prednost nad manjim tvrtkama. U očima javnosti to može negativno utjecati na ulaganje, rast i zapošljavanje te može dovesti prosječne građane do situacije da trpe veći teret poreza.

Za više informacija o Akcijskom planu posjetite Mazarsov blog o Međunaronim poreznim politikama

Share