Porezne novosti

U nastavku pročitaje članke i novosti o poreznim i poslovnim pitanjema.

Mazars Tax Newsletter!

Počevši s listopadom 2018., naš porezni tim donosi najzanimljivije porezne novosti svakog mjeseca!

Porezni newsletter će obuhvaćati ključne lokalne porezne promjene, ali i one najzanimljivije na razini Europske Unije s posebnim naglaskom na primjenjivu praksu Europskog Suda Pravde te projekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Osim toga, promjene i zanimljivosti bit će popraćene i komentarima Mazarsovih stručnjaka.

Ako imate teme o kojima biste željeli znati više, javite nam se!

Najvažniji prijedlozi izmjena poreznog sustava

Ministarstvo financija je tijekom kolovoza javnosti predstavilo predloženi set zakonskih promjena u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Predložena reforma pokriva većinu poreza u Hrvatskoj, a najveće promjene se očekuju u sustavu poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i poreza na dobit.

Mogućnost izdavanja dvojezičnih računa kod prekograničnih transkacija

U jednom od nedavno objavljenih mišljenja Porezne uprave, porezni obveznik uputio je zahtjev za mišljenjem, pozivajući se pritom na mišljenje Porezne uprave iz 2013. godine u kojem se Porezna uprava negativno izjasnila o mogućnosti izdavanja dvojezičnih izlaznih računa. Porezni obveznik istaknuo je da je neprihvatljivo da se, uz hrvatski jezik, račun ne može izdati i na nekom drugom jeziku, sukladno tome kako je dogovoreno s kupcem.

Novi porezni pravilnici

Nakon prethodnog donošenja novih skupina zakona vezanih uz poreznu reformu, u Narodnim novinama br. 1/17 objavljena je skupina pravilnika kojima je cilj detaljnije opisati i objasniti nove zakone.

Navedena reforma pokriva većinu poreza u Hrvatskoj, a najveće promjene su provedene u sustavu poreza na dohodak.

Novi pravilnici stupili su na snagu 3. siječnja 2017. godine te je za većinu usvojena primjena već od istog dana. U nastavku donosimo pregled najvažnijih odredbi novog pravilnika te izmjena i dopuna postojećih pravilnika.

Porezna reforma - što se mijenja?

U skladu s najavama, Ministarstvo financija je 27. listopada 2016. javnosti predstavilo predloženi set zakonskih promjena u poreznom sustavu Republike Hrvatske.
Navedena reforma pokriva većinu poreza u Hrvatskoj, a najveće promjene se očekuju u sustavu Poreza na dodanu vrijednost, Poreza na dohodak i Poreza na dobit.
Predložene promjene sredinom studenoga idu u saborsku proceduru u dva čitanja, a konačni prijedlozi zakona očekuju se do kraja istog mjeseca.

Nova pravila o transfernim cijenama na razini EU

Procjenjuje se da zemlje u EU-u svake godine gube od 50 do 70 milijardi EUR zbog toga što multinacionalne kompanije (MNP) izbjegavaju plaćanje poreza. U nedavnim izvješćima objavljeni su niski iznosi poreza koje su platili određeni MNP-ovi, što dovodi u pitanje sveukupnu učinkovitost i pravednost poreznih sustava u EU-u.

MAZARS Central & Eastern Europe Tax Brochure 2016

24.svibnja 2016., Budimpešta
Mađarski ured Mazarsa je objavio svoj četvrti godišnji regionalni porezni sažetak koji obuhvaća trenutne porezne režime zemalja srednje i istočne Europe (CEE). Cilj vodećih reviziju i porezno savjetovanje tvrtke je pružiti investitorima zainteresiranim u regiji ažurirane informacije o porezu u zemljama srednje i istočne Europe, te im omogućiti usporedbu različitih čimbenika konkurentnosti. Izdanje 2016. godine prikazuje pregled poreznih okruženja zemalja Višegradske skupine, Grčke, Rusije, Ukrajine, države bivše Jugoslavije, kao i tri baltičke države i Albanije.

McDonalds slučaj - kako kompanije izbjegavaju poreze

U zadnjih nekoliko mjeseci svjedoci smo iznimnog porasta legislative vezane za transferne cijene i međunarodno oporezivanje.

Iako se nekad čini da države bez razloga samo uvode dodatne administrativne terete poduzetnicima, takve akcije u pravilu nastaju kao posljedica značajnih poreznih evazija koje obavljaju međunarodne korporacije.

Akcijski plan Europske komisije: PDV u budućnosti

Na službenim stranicama EU dana 7. travnja 2016. godine Europska komisija donijela je Akcijski plan o budućnosti sustava PDV-a u zemljama članicama EU.
Glavni cilj reformi koje Europska komisija predlaže u trenutnom PDV sustavu je sprečavanje poreznih prijevara zbog kojih dolazi do značajno manje prikupljenih poreznih prihoda – PDV jaza.

Mazars globalno upozorenje o mobilnosti

Ova obavijest ističe najnoviji globalni razvoj mobilnosti zaposlenika kao i aktualna pitanja u Hrvatskoj i Kanadi, određena pitanja na razini Europske Unije koja bi mogla biti od interesa kada se planira zapošljavanje radnika u drugim državama, kao i velike promjene u rumunjskom propisu poreza na dohodak.

Porez na dohodak u Hrvatskoj

Ovaj članak pokriva pitanja poreza na dohodak, uvjete i pravna pitanja povezana uz njega, a također i situacije povezane s poslovanjem u Hrvatskoj bez da u njoj postoji stalna poslovna jedinica, dok ta ista poduzeća zapošljavaju hrvatske radnike.

Porezna uprava poziva porezne obveznike sa dohocima iz inozemstva da reguliraju pitanje svojih poreznih obveza!

Već smo i ranije pisali o tome kako Porezna uprava konstantno radi na poboljšavanju i unapređenju svojih internih procesa, kao i na suradnji s poreznim upravama iz drugih zemalja.

Upravo zbog toga, u zadnjih nekoliko dana fizičke osobe nam se javljaju za pomoć, jer ih je Porezna uprava počela pozivati da prijave svoje primitke u inozemstvu koje su ostvarivali u posljednjih nekoliko godina.

Pročitajte u nastavku što to točno znači i jeste li i Vi u opasnosti.

Uvodi se obvezna prijava odnosa s povezanim osobama

Na stranicama porezne uprave objavljen je prijedlog izmijena pravilnika o porezu na dobit, a najvažnija predložena izmjena je novi obrazac PD-IPO prema kojemu je porezni obveznik dužan popuniti podatke o transakcijama s povezanim osobama.

Dodatno su pojašnjenje određene odredbe vezane za poticaje ulaganja i reinvestiranje, a više o svemu u nastavku.

Akcija 7 BEPS Akcijskog plana

21. siječnja je Mazarsov tim za globalnu poreznu politiku prisustvovao javnom sastanku i konzultacijama koje je održala Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) u Parizu, te je predstavio Mazarsove komentare na Predložak rasprave o Akciji 7 Akcijskog plana o smanjenju vrijednosti osnovice i premještanju dobiti (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting).

Godišnji obračun plaća

Kako se približava kraj godine, približava se i obveza poslodavca da s isplatom zadnje plaće u prosincu sastave konačni, odnosno godišnji obračun poreza i prireza iz svih isplaćenih plaća u 2014. godini.

Izmjene poreznih propisa

S obzirom da deficit opće države prelazi granicu 3%, a dug 60% bruto domaćeg proizvoda, od strane Europske komisije, krajem siječnja 2014. Godine pokrenuta je korektivna procedura prekomjernog deficita za Republiku Hrvatsku.

Share