Godišnji obračun plaća

Kako se približava kraj godine, približava se i obveza poslodavca da s isplatom zadnje plaće u prosincu sastave konačni, odnosno godišnji obračun poreza i prireza iz svih isplaćenih plaća u 2014. godini.

Godišnji obračun plaća ove se godine po prvi puta podnosi na JOPPD obrascu. Zakonom o porezu na dohodak propisana je obveza poslodavcima da u određenim situacijama sastave godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada sa zadnjom isplatom plaće. Navedeno se provodi sa svrhom utvrđivanja razlike za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, odnosno izravnanja porezne osnovice.