Revizijske novosti

Pročitajete novosti i članke vezano uz revizijska pitanja.

Obrazac za prijavu konsolidacije

Budući da je u tijeku predaja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2016. godinu, u nastavku Vas obavještavamo između ostalog i o obvezi predaje obrasca za konsolidaciju.

Novi MSFI 15 i 16

Od 1. siječnja 2019. na snazi su novi međunarodni standardi financijskog izvještavanja 15 i 16 (u nastavku „MSFI 15“ i „MSFI 16“) koji su primjenjivi na sve obveznike MSFI, a time i Vaš poslovni subjekt.

Koji su efekti izmjene standarda?

Vodič kroz MRS 16

Međunarodni računovodstveni standard 16 propisuje računovodstvene postupake za nekretnine, postrojenja i opremu. Glavna pitanja računovodstva nekretnina, postrojenja i opreme je vremenski okvir priznavanja imovine, utvrđivanje knjigovodstvenih iznosa i s njima povezanih troškova.

Share