Vodič kroz MRS 16

Međunarodni računovodstveni standard 16 propisuje računovodstvene postupake za nekretnine, postrojenja i opremu. Glavna pitanja računovodstva nekretnina, postrojenja i opreme je vremenski okvir priznavanja imovine, utvrđivanje knjigovodstvenih iznosa i s njima povezanih troškova.

Ovaj Standard zahtijeva da se neki predmet nekretnina, postrojenja i opreme treba priznati kao sredstvo ako zadovoljava definiciju i kriterij priznavanja za sredstvo u Okviru za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja. 

Više o MRS 16 možete pročitati u Vodiču kroz MRS 16 na hrvatskom i na engleskom u nastavku..

Downloads

Share