Vodič kroz MRS 16

Međunarodni računovodstveni standard 16 propisuje računovodstvene postupake za nekretnine, postrojenja i opremu.

Glavna pitanja računovodstva nekretnina, postrojenja i opreme je vremenski okvir priznavanja imovine, utvrđivanje knjigovodstvenih iznosa i s njima povezanih troškova. Više o Vodiču pogledajte u Brošurama usluga.

Share