Porezne novosti

U nastavku pročitaje članke i novosti o poreznim i poslovnim pitanjema.

Mazars and King’s College London launch LL.M in International Tax Law

Mazars, the international accounting and advisory firm, has partnered with The Dickson Poon School of Law, King’s College London, to offer a specialised LL.M (Master in Laws) in International Tax Law delivered through an advanced online learning environment. Mazars is the first firm to offer its employees this LL.M in International Tax Law, which is exclusively open to Mazars tax professionals for the first two years. The inaugural cohort includes participants from four continents.

NOVI POREZNI PRAVILNICI

Nakon prethodnog donošenja novih skupina zakona vezanih uz poreznu reformu, u Narodnim novinama br. 1/17 objavljena je skupina pravilnika kojima je cilj detaljnije opisati i objasniti nove zakone.

Navedena reforma pokriva većinu poreza u Hrvatskoj, a najveće promjene su provedene u sustavu poreza na dohodak.

Novi pravilnici stupili su na snagu 3. siječnja 2017. godine te je za većinu usvojena primjena već od istog dana. U nastavku donosimo pregled najvažnijih odredbi novog pravilnika te izmjena i dopuna postojećih pravilnika.

NEW TAX RULEBOOKS

After the previous adoption of the new set of Acts related to tax reform, which we have previously wrote about in Newsletter - amendments to the Acts, new set of Rulebooks intended to describe these Acts in detail are published in the Official Gazette no. 1/17.

The reform in question covers most of the taxes in Croatia, and the most significant changes have been conducted in the personal income tax system.

New Rulebooks were published on January 3rd, 2017. Below is an overview of the most important provisions of the new regulations and amendments to the existing regulations.

Nova pravila o transfernim cijenama na razini EU

Procjenjuje se da zemlje u EU-u svake godine gube od 50 do 70 milijardi EUR zbog toga što multinacionalne kompanije (MNP) izbjegavaju plaćanje poreza. U nedavnim izvješćima objavljeni su niski iznosi poreza koje su platili određeni MNP-ovi, što dovodi u pitanje sveukupnu učinkovitost i pravednost poreznih sustava u EU-u.

MAZARS Central & Eastern Europe Tax Brochure 2016

24.svibnja 2016., Budimpešta
Mađarski ured Mazarsa je objavio svoj četvrti godišnji regionalni porezni sažetak koji obuhvaća trenutne porezne režime zemalja srednje i istočne Europe (CEE). Cilj vodećih reviziju i porezno savjetovanje tvrtke je pružiti investitorima zainteresiranim u regiji ažurirane informacije o porezu u zemljama srednje i istočne Europe, te im omogućiti usporedbu različitih čimbenika konkurentnosti. Izdanje 2016. godine prikazuje pregled poreznih okruženja zemalja Višegradske skupine, Grčke, Rusije, Ukrajine, države bivše Jugoslavije, kao i tri baltičke države i Albanije.

McDonalds slučaj - kako kompanije izbjegavaju poreze

U zadnjih nekoliko mjeseci svjedoci smo iznimnog porasta legislative vezane za transferne cijene i međunarodno oporezivanje.

Iako se nekad čini da države bez razloga samo uvode dodatne administrativne terete poduzetnicima, takve akcije u pravilu nastaju kao posljedica značajnih poreznih evazija koje obavljaju međunarodne korporacije.

AKCIJSKI PLAN EUROPSKE KOMISIJE –PDV U BUDUĆNOSTI!

Na službenim stranicama EU dana 7. travnja 2016. godine Europska komisija donijela je Akcijski plan o budućnosti sustava PDV-a u zemljama članicama EU.
Glavni cilj reformi koje Europska komisija predlaže u trenutnom PDV sustavu je sprečavanje poreznih prijevara zbog kojih dolazi do značajno manje prikupljenih poreznih prihoda – PDV jaza.

Mazars globalno upozorenje o mobilnosti

Ova obavijest ističe najnoviji globalni razvoj mobilnosti zaposlenika kao i aktualna pitanja u Hrvatskoj i Kanadi, određena pitanja na razini Europske Unije koja bi mogla biti od interesa kada se planira zapošljavanje radnika u drugim državama, kao i velike promjene u rumunjskom propisu poreza na dohodak.

Personal tax income in Croatia

Within this article we emphasize conditions and legislation in case of expatriation in Croatia, as well as for situations when foreign companies without legal presence in Croatia employ Croatian citizens

Share