Brošure usluga

Ovdje ćete pronaći brošure naših usluga.

Vodič kroz MRS 16

Međunarodni računovodstveni standard 16 propisuje računovodstvene postupake za nekretnine, postrojenja i opremu. Glavna pitanja računovodstva nekretnina, postrojenja i opreme je vremenski okvir priznavanja imovine, utvrđivanje knjigovodstvenih iznosa i s njima povezanih troškova.

Transferne cijene - brošura

Mazars sa zadovoljstvom predstavlja novu brošuru o transfernim cijenama. Sama brošura sadržava opise usluga koje mi kao Mazars Hrvatska, ali i drugi Mazars uredi na globalnoj razini, možemo ponuditi našim klijentima.

Share