Izvještaj o transparentnosti za 2014. godinu

Mazars Cinotti Audit d.o.o. objavilo je Izvještaj o transparentnosti za 2014. godinu. Izvještaju pristupite niže.