Izvještaj o transparentnosti za 2015. godinu

Objavljen je Izvještaj o transparentnosti za 2015. godinu za Mazars Cinotti Audit d.o.o. koje možete preuzeti u nastavku.