Izvještaj o transparentnosti za 2018. godinu

Objavljen je Izvještaj o transparentnosti za 2018. godinu za Mazars Cinotti Audit d.o.o.

Možete ga preuzeti u nastavku.