Benita Rabuzin Direktorica, Računovodstvo

Benita Rabuzin.jpg

Benita je direktorica računovodstva u Mazars Cinotti Accounting d.o.o.

Zadužena je za upravljanje odjelom računovodstva u kojem je zaposleno dvadesetak osoba koje servisiraju preko stotinu domaćih i internacionalnih klijenata. Računovodstvom se bavi od 1998. godine, a najveći dio poslovne karijere provela je u međunarodnim poduzećima na poziciji voditelja računovodstva.

Radila je na poslovima internog i eksternog izvještavanja, paralelnog izvještavanja za potrebe konsolidacije, obračune poreza i ostalih davanja, izradi konsolidiranih internih izvještaja za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Republiku Srbiju, te u analitici poslovnih partnera te poslovima koordinacije tima.