Pere Mioč Partner, Porezno savjetovanje

Pere Mioč.JPG

Pere Mioč, LLM je Partner odjela Poreznog savjetovanja Mazarsa u Hrvatskoj, koji ujedno koordinirana i vodi Mazars porezne odjele u Adrija regiji (Slovenija i Srbija). Svoju karijeru u Mazarsu započeo je 2012. otkada se aktivno bavi porezima i savjetovanjem. Pere radi na kompleksnijim projektima poreznog savjetovanja, dubinskim snimanjima i transfernim cijenama. Specijalizirao se za porez na dobit i PDV. Također, posjeduje značajno iskustvo za porezna pitanja u sektoru turizma, nekretnina, energije i farmacije.

Pere je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, nakon kojeg se dodatno obrazovao na King's College-u u Londonu na programu Masters of Laws - International Tax Law i trenutno polaže certifikat za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA). Koautor je na knjigama „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave" te „Mazars - porezni savjetnik". Aktivan je predavač na MBA programima Swiss School of Business and Management, a održao je značajan broj predavanja na poreznim temama na raznim drugim institucijama .

Aktivno se služi engleskim jezikom.

Želite znati više?

Stranice povezana sa Pere Mioč

Uvidi