Pere Mioč Partner, Porezno savjetovanje

Pere Mioč

Pere je karijeru započeo u Mazarsu u kojem se već nekoliko godina aktivno bavi porezima. Radio je na većini poreznih pregleda, poreznom savjetovanju, procjenama društava, dubinskim snimanjima i transfernim cijenama. Specijalizirao se za porez na dobit i PDV. Suautor je na knjigama „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave" te „Mazars - porezni savjetnik"

Aktivno sudjeluje u održavanju predavanja u suradnji s Hrvatskim institutom za financije, gdje je održao značajan broj predavanja na temu poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, korporativnih poreza općenito, te transfernih cijena.

Pere trenutno polaže certifikat za ovlaštenog računovođu Velike Britanije (ACCA).

Želite znati više?

Stranice povezana sa Pere Mioč

Uvidi