Europski standardi za izvješćivanje o održivosti, prvi set: što bi poduzeća trebala znati kako bi se pripremila za izvješćivanje

Kao okvir za izvješćivanje o održivosti, prvi set ("Set 1") Europskih standarda za izvješćivanje o održivosti (ESRS) postavlja temelje standardiziranog zajedničkog jezika za pitanja vezana uz održivost diljem Europe.

Opći pristup koji prati prvi set ESRS-a

Standardi izvješćivanja o održivosti osmišljeni su kako bi zadovoljili potrebe svih dionika, u skladu s načelom dvostruke materijalnosti

U skladu s Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD), ESRS propisuje i sadržaj i format izjave o održivosti namijenjene pružanju visokokvalitetnih, usporedivih i relevantnih informacija korisnicima.

ESRS zahtijeva od poduzeća da objavi informacije o pitanjima održivosti u skladu s načelom dvostruke materijalnosti. Pritom će poduzeća morati izvješćivati i o značajnim utjecajima svojih aktivnosti na ljude i okoliš povezane s vlastitim poslovanjem te višim i nižim razinama vlastitog lanca vrijednosti te o tome kako različita pitanja održivosti imaju značajne financijske učinke zbog rizika ili prilika koje generiraju.

12 sektorsko-agnostičkih standarda koji obuhvaćaju cijeli spektar ESG tema

Iako su prvim setom ESRS-a obuhvaćene sve ESG informacije koje su vjerojatno materijalne za poduzeća bez obzira na sektore u kojima posluju, sektorski standardi naknadno će nadopuniti postojeće sektorsko-agnostičke standarde.

To predstavlja još jedan važan korak jer je većina tema povezanih s održivošću relevantna samo kada im se pristupi sektorski. Osim toga, trebat će pružiti i informacije specifične za subjekt, ako je potrebno (tj. kako bi se pokrili svi materijalni utjecaji, rizici i prilike identificirane).

Struktura zahtjeva za izvješćivanje (ili DR-ovi) navedena u ESRS-u usklađena je s preporukama Radne skupine za objavljivanje financijskih informacija povezanih s klimatskim promjenama (TCFD) stoga obuhvaća sljedeće sastavnice: upravljanje, strategiju, upravljanje utjecajima, rizicima i prilikama te mjere i ciljeve.

U praksi, Set 1 uključuje 12 sektorsko-agnostičkih standarda, dva “cross-cutting” standarda i deset tematskih standarda, uključujući pet o pitanjima okoliša, četiri koja pokrivaju društvena pitanja i jedan o upravljanju.

Informacije o održivosti potrebne za korporativno izvješćivanje i usklađenost s drugim zakonodavstvom EU-a i globalnim inicijativama

Informacije o održivosti u okviru ESRS-a morat će se prikazati u jasno naznačenom posebnom odjeljku izvješća poslovodstva. U skladu s CSRD-om, izvješće poslovodstva morat će biti u formatu čitljivom strojevima i ljudima, odnosno izrađeno koristeći Europski jedinstveni elektronički format (ESEF) za označavanje informacija o održivosti.

Osim toga, sadržaj 12 sektorski agnostičkih standarda u potpunosti je usklađen s različitim europskim politikama i propisima, uključujući informacije koje proizlaze iz Uredbe o objavljivanju održivih financija (SFDR), trećeg stupa EBA-e, zahtjeva europske Uredbe o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti i Europskog zakona o klimi.

Osim europskog okvira, postignuta je i vrlo visoka razina usklađenosti između ESRS-a i standarda Globalne inicijative za izvješćivanje (GRI) s jedne strane te između ESRS-a i standarda Međunarodnog odbora za standarde održivosti (ISSB) s druge strane.

Koji su glavni izazovi za tvrtke?

ESRS predstavlja veliki pomak, stvarajući nove zahtjeve za transparentnost poduzeća u pogledu njihove predanosti održivosti, posebno s obzirom na to da će se informacije o održivosti morati revidirati (uz ograničeno jamstvo u pogledu usklađenosti s ESRS-om na početku i mogući prelazak na razumno jamstvo).

Kao prvi korak, trgovačka društva prvo bi trebala procijeniti jesu li obuhvaćena područjem primjene CSRD-a i kada će prvi put morati objaviti informacije o održivosti prema ESRS-u.

Izazovi u provedbi ESRS-a ovisit će o tome je li poduzeće već bilo podložno zahtjevima Direktive o nefinancijskom izvješćivanju (NFRD) i u kojoj državi članici ima poslovni nastan jer je Direktiva o nefinancijskom izvješćivanju državama članicama ostavila znatnu fleksibilnost za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.

U svim slučajevima, za prvu primjenu Seta 1 bit će potrebno ponovo izraditi procjenu materijalnosti i pri tom uzeti u obzir cijeli lanac vrijednosti. Zatim će se morati provesti sveobuhvatna analiza DR-ova definiranih u ESRS-u kako bi se identificirale informacije koje treba objaviti kako bi se pokrili materijalni utjecaji, rizici i prilike koje je poduzeće utvrdilo u vezi sa svojim pitanjima održivosti.

Daljnji razvoj izvješćivanja o održivosti

Usvojen od strane Europske komisije 31. srpnja 2023., konačni tekst prvog seta za izvješćivanje objavljen je u Službenom listu Europske unije 22.12.2023. te je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine za prve tvrtke u okviru područja primjene CSRD-a, tj. za velike tvrtke koje su subjekti od javnog interesa s više od 500 zaposlenika (trenutno obuhvaćene područjem primjene NFRD-a).

Gledajući u budućnost, ESRS će pružiti čvrstu osnovu za izvješćivanje o informacijama o održivosti. U međuvremenu, poduzeća bi trebala djelovati proaktivno kako bi udovoljila tim novim zahtjevima i razumjela mogućnosti iskorištavanja dodatnog uvida na strateškoj razini kao pokretače održivosti i poslovnih rezultata.

Za detaljnije informacije o prvom setu standarda za izvješćivanje o održivosti i njegovim implikacijama za poduzeća potražite u našem vodiču Guide to the European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Contact us

Dokument

Mazars ESRS guide