Mazars Tax Newsletter, prosinac 2019.

Novosti iz svijeta poreza!

Ministar financija donio je Odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu u visini od 3,42 %.

Donesena je i Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu kojom je utvrđena najveća mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje u  iznosu 52.452 kn, odnosno 629.424 kn na godišnjoj razini.

Nakon što su usvojeni konačni prijedlozi izmjena i dopuna poreznih zakona, javnosti su putem internetske platforme E-savjetovanja predstavljeni i nacrti izmjena te dopuna poreznih pravilnika koji detaljnije definiraju ranije predložene izmjene poreznih propisa. Pregled najvažnijih izmjena i dopuna poreznih pravilnika predstavljamo u ovom izdanju poreznih novosti.

Više u samom Newsletteru!

Dokument

Mazars Tax NL 12-2019.pdf