Mazars Tax Newsletter, veljača 2021.

Donosimo vam porezne novosti za mjesec veljaču!

Novosti iz Republike Hrvatske

Mnogostrana konvencija o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj („OECD“) objavila je da je Republika Hrvatska 18. veljače 2021. godine kod OECD-a položila instrument za ratifikaciju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti („MLI“).

Hrvatski popis ograničenja i notifikacija nakon polaganja instrumenta ratifikacije identificira 65 Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za koje Hrvatska želi da budu obuhvaćeni konvencijom (od svih postojećih, jedino Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Japanom nije obuhvaćen u hrvatskom popisu ograničenja).

MLI će stupiti na snagu 1. lipnja 2021. godine, odnosno tri mjeseca nakon polaganja ratifikacijskog instrumenata.

Podsjećamo da je Mnogostrana konvencija rezultat napora vlada diljem svijeta koje su primijetile da gube značajne prihode od oporezivanja poduzeća zbog agresivnog međunarodnog poreznog planiranja koje ima učinak umjetnog preusmjeravanja dobiti na lokacije na kojima poduzeća ne podliježu oporezivanju ili podliježu smanjenom oporezivanju. Ista ima za cilj osigurati da se dobit oporezuje tamo gdje se obavlja gospodarska djelatnost i gdje nastaje određena vrijednost.

Nadalje, omogućit će se implementacija određenih minimalnih standarda potrebnih za efikasno sprječavanje zlouporabe Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te za efikasnije postupke zajedničkog dogovaranja. Točnije, rezultati BEPS akcijskog plana implementirat će se u 65 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje Republika Hrvatska ima sklopljene s drugim državama te koji su na snazi i u primjeni, ukoliko i odnosne države navedu Hrvatsku kao državu čiji će ugovor biti obuhvaćen, čime će se ujednačiti međunarodna porezna pravila i smanjiti mogućnosti za izbjegavanje plaćanja poreza od strane multinacionalnih društava.

Više detalja o hrvatskom popisu ograničenja i notifikacija nakon polaganja instrumenta ratifikacije se može pronaći na službenoj stranici OECD-a.

Mišljenje Porezne uprave – fiskalizacija samoposlužnih uređaja

Vezano uz prošlogodišnje usvajanje izmjena i dopuna Zakona i Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom kojima su propisane odredbe koje se odnose na provedbu postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja ove godine, Porezna uprava izdala je službeno mišljenje u kojem pojašnjava obvezu fiskalizacije samoposlužnih uređaja.

Naime, samoposlužni uređaj kojim se provodi postupak fiskalizacije prodaje je automatizirani uređaj putem kojega se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge tako da se umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom (novčanica, kovanice, kartice i sl.) u smislu članka 2. točke 6. Zakona o fiskalizaciji pri čemu u naplati robe ili usluge ne posreduje osoba u prodaji.

Također, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kada se obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe, ako se plaćanje izvršava slanjem SMS poruke na za to predviđen broj.

Iznimno, samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge žetonima i drugim sličim sredstvima, a za čiju kupnju je prethodno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa.

Pri tome, u slučaju kada na istom samoposlužnom uređaju postoji mješoviti način plaćanja (novčanice, žeton i sl.) pri čemu je za plaćanje putem žetona već proveden postupak fiskalizacije bilo na blagajni ili na nekom drugom uređaju, onda u tom slučaju obveznik fiskalizacije provodi postupak fiskalizacije prodaje na predmetnom samoposlužnom uređaju samo za plaćanja koja se obavljaju putem novčanica odnosno putem sredstava koja se smatraju gotovinom sukladno članku 2. točki 6. Zakona.

U slučaju ako se u poslovanju koriste samoposlužni uređaji, porezni obveznici su dužni iste prijaviti u sustav fiskalizacije kao poslovne prostore. Nakon uspješne prijave podataka o samoposlužnom uređaju u sustav fiskalizacije Ministarstva financija, Porezna uprava dodjeljuje Identifikator samoposlužnog uređaja koristeći prijavljene podatke o samoposlužnom uređaju, a osobito OIB obveznika fiskalizacije i oznaku poslovnog prostora koja se odnosi na taj samoposlužni uređaj.

Mazars komentar:

U predmetnom mišljenju Porezna uprava još jednom je istaknula obveznu primjenu fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja kod poreznih obveznika koji udovoljavaju ranije spomenutim uvjetima. U tom pogledu, važno je istaknuti i činjenicu da su obveznici fiskalizacije dužni primjenjivati takav postupak ako se za plaćanja na samosposlužnom uređaju koriste sredstvima koja se smatraju gotovinom.

Samim time, preporuka je preispitati postoje li ikakvi samoposlužni uređaji koji se koriste u vlastitom poslovanju (a koji udovoljavaju ranije spomenutim uvjetima) te izvršiti prijavu istih kako bi prije svega izbjegli kazne Porezne uprave.

Ostale novosti

  • Naknada za opće korisnu funkciju šuma

Ministarstvo poljoprivrede je izdalo obavijest da je rok predaje obrasca OKFŠ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. do kraja travnja (tj. do 30. travnja 2021. godine). Obrazac se može predati na adresu p.p. 900, Ministarstvo poljoprivrede, OKFŠ, 10001 Zagreb ili putem e-pošte okfs@mps.hr

Podsjećamo da su obveznici plaćanja naknade sve pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a koji u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna. Naknada se plaća u visini od 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka.

Dodatno, važno je napomenuti da su krajem godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o šumama kojima je određeno da će obveznici plaćanja naknade od 2021. godine biti sve pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a koji u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 7.500.000,00 kuna. Naknada će se plaćati u visini od 0,024% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka tromjesečno.

Želite znati više?

Dokument

Mazars Newsletter 02_​2021