20000 stručnjaka 86 država

We are an international,
integrated, transparent and
independent organisation.

Globally we specialise in Audit, accountancy, tax,
legal and advisory services.

Mazars ukratko

20000 stručnjaka 86 država

We are an international,
integrated, transparent and
independent organisation.

Globally we specialise in Audit, accountancy, tax,
legal and advisory services.

Download annual report

Naše usluge

Mazars - our services

Kroz upotrebu integrirane usluge na području revizije, savjetovanja, računovodstva, prava i poreza, Mazars za svakog klijenta nudi posebno prilagođenu uslugu.