Mazars Tax Newsletter, lipanj 2020.

Donosimo najnovije porezne novosti!

REPUBLIKA HRVATSKA

Porezna reforma

Izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U Narodnim novinama broj 70/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji sadrži izmjene i dopune vezano za:

  • način generiranja i obvezne podatke koje sadrži QR kod;
  • fiskalizaciju prodaje putem samoposlužnih uređaja;
  • upute o načinima provjera izdanih računa putem servisa Porezne uprave;
  • dostavu podataka o pratećem dokumentu; te
  • način testiranja sustava elektroničkih naplatnih uređaja te elemenata računa.

U odnosu na provedbu postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, Pravilnikom je propisana definicija samoposlužnog uređaja te je određeno da se svaki samoposlužni uređaj smatra poslovnim prostorom. Također je detaljnije uređen postupak dodjele identifikatora od strane Porezne uprave i provedba same fiskalizacije te izgled i sadržaj obavijesti o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja.

Obveznici fiskalizacije koji provode postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja dužni su od dana stupanja na snagu Pravilnika do 31. siječnja 2021. godine dostaviti podatke za svaki postojeći samoposlužni uređaji u sustav fiskalizacije te istaknuti obavijest na svakom samoposlužnom uređaju.

U odnosu na obvezu fiskalizacije pratećih dokumenta, ona se prvenstveno odnosi na obveznike fiskalizacije koji iz bilo kojeg poslovnog razloga prije izdavanja računa izdaju dokument na kojem navode podatke o plaćanju. Fiskalizacija takvih dokumenata se provodi pod uvjetima da prateći dokument sadrži podatke o plaćanju (primjerice izraženu cijenu usluge ili proizvoda) i propisanu napomenu te kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći.

Izmjenama Pravilnika je propisan obvezan sadržaj takvih pratećih dokumenata kako slijedi: OIB obveznika fiskalizacije, broj pratećeg dokumenta, JIR, datum i vrijeme izdavanja, zaštitni kod fiskalizacije i ukupan iznos iskazan na pratećem dokumentu. Između ostalog, na svakom pratećem dokumentu mora vidno pisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN”.

Pravilnikom je također uređen protokol i model za razmjenu podataka o pratećem dokumentu, standardne poruke o greškama i protokoli o postupanju u slučaju grešaka.

 

Mišljenja Porezne uprave

Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa

Porezna uprava je objavila Uputu o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit za 2019. godinu kojom su izmijenjene i nadopunjene prethodne upute. Time je uputa usklađena s izmjenama relevantnih propisa te izvanrednim okolnostima koje su nastupile uslijed pandemije koronavirusa. 

Nadalje, uputom su obuhvaćena i detaljnija pojašnjenja odgode roka za podnošenje prijave poreza na dobit za 2019. godinu uslijed nastalih posebnih okolnosti te skraćeni rokovi u slučaju statusnih promjena, stečaja i okončanja poslovanja.

Nastavak teksta, kao i više o Sudskoj praksi - Odluka Ustavnog suda: razumno trajanje postupka popraćenoj Mazarsovim komenatrom i novostima iz EU: odgoda primjene novih EU poreznih mjera (Direktiva 2018/822/EU (tzv. DAC-6), pročitajte u prilogu! 

Dokument

Mazars Tax NL 06-2020