Utjecaj Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD) na grupacije sa sjedištem izvan EU i njihove EU podružnice

Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD) Europske unije uključuje načelo izvan teritorijalnosti, kojim se proširuje broj poduzeća koja podliježu izvješćivanju o održivosti na one izvan EU. Cilj je održati jednake uvjete za sve gospodarske subjekte koji posluju na europskom tržištu.

Direktivom se utire put prema ambicijama Europe da izgradi održiviji i uključiviji gospodarski sustav. Koristeći CSRD, EU namjerava zadovoljiti potrebu za pouzdanim, relevantnim i usporedivim informacijama povezanima s održivošću kroz standardizirani zajednički jezik kojim se izvješćivanje o održivosti izjednačava s financijskim izvješćivanjem. Države članice EU imaju rok do 6. srpnja 2024. da usvoje CSRD u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Na koga to utječe?

Postoje tri načina na koje će CSRD utjecati na grupe ili poduzeća izvan EU: ako imaju vrijednosne papire uvrštene na tržišta unutar EU, imaju znatnu djelatnost u EU, ili su matična društva podružnica unutar EU koje ulaze u opseg CSRD-a. Doista, CSRD će se prije svega primjenjivati na sva poduzeća sa sjedištem u EU koja ulaze u opseg Direktive, bez obzira na to gdje matično društvo ima sjedište. Međutim, ta društva u posebnim slučajevima i pod određenim uvjetima mogu imati koristi od načela izuzeća CSRD-a.

Kakav je vremenski okvir?

Za trgovačka društva ili grupe izvan EU čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na tržištu koje regulira EU, primjena CSRD-a odvijat će se postupno, počevši od financijske godine 2024 za one s (i) više od 500 zaposlenika i (ii) s više od 20 milijuna eura ukupne bilance ili više od 40 milijuna eura neto prometa, s izvješćem objavljenim 2025. godine.

Grupacije izvan EU sa značajnom aktivnošću u EU također će morati dostaviti informacije o održivosti za financijsku godinu 2028., s objavom izvješća 2029., ali u manje opterećujućem regulatornom okviru.

Za EU podružnice koje ulaze u opseg Direktive, primjena CSRD-a primjenjivat će se postupno ovisno o veličini i tome je li podružnica uvrštena na tržište kapitala unutar EU. Za velike podružnice uvrštene na burzu s više od 500 zaposlenika, CSRD će se primjenjivati od financijske godine 2024. s objavom izvješća u 2025.

Koji će se standardi primjenjivati?

Ovisno o situaciji, povezano izvješće o održivosti morat će se pripremiti primjenom općih europskih standarda izvješćivanja o održivosti (ESRS) ili jednakovrijednih standarda koje će odrediti Europska komisija. Grupacije izvan EU koje imaju značajnu aktivnost u EU moći će primijeniti posebne ESRS koji su još u fazi razvoja. Osim toga, izvješće će se izraditi na konsolidiranoj razini krajnjeg matičnog subjekta izvan EU koji obuhvaća sva društva kćeri iz EU i izvan EU te će biti popraćeno obveznim mišljenjem o jamstvu.

Kakav je učinak na razini država članica?

Budući da će svaka država članica morati donijeti mjere za uključivanje CSRD-a u svoje nacionalno zakonodavstvo, te bi mjere trebalo pomno pratiti kako bi se utvrdile sve moguće razlike u primjeni CSRD-a.

Dokument

Mazars CSRD for non-EU groups guide 2024