Mazars porezne novosti - prosinac 2021.

Mišljenje Porezne uprave – mogućnost isplata primitaka na račune Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB

Novosti iz Republike Hrvatske

Porezna uprava izdala je mišljenje u kojem se ponovo očitovala vezano za mogućnost isplate plaće na kunske žiro račune klijenata koji imaju otvorene račune kod kreditne institucije Revolut Bank UAB te kod institucije za elektronički novac Revolut Payments UAB.

Naime, Porezna uprava u mišljenju navodi kako je Zakonom o porezu na dohodak propisano da isplatitelji primitka obavljaju isplate oporezivih i neoporezivih primitaka fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

U prethodnom mišljenju koje je izdala Porezna uprava vezano za upit u svezi načina isplate plaće, pojašnjeno je da je Revolut Payments UAB institucija za elektronički novac te se kao takva smatra posebnom vrstom pružatelja platnih usluga čije je osnivanje i poslovanje uređeno Zakonom o elektroničkom novcu. Nadalje, donesen je zaključak kako se isplata plaće radnika na kunski račun digitalne institucije za elektronički novac, u ovom slučaju Revolut Payments UAB, ne smatra isplatom na račun kod banke sukladno navedenim zakonskim odredbama.

Nadalje, vezano za Revolut Bank UAB, Porezna uprava zatražila je očitovanje od Hrvatske narodne banke u kojem je pojašnjeno kako se Revolut Bank UAB smatra kreditnom institucijom kojoj je ograničeno pružanje usluga samo na primanje depozita i ostalih povratnih usluga te da Revolut Bank UAB ne smije otvarati i voditi račune za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun te samim time isplata primitaka od nesamostalnog rada (plaće) na račune klijenata Revolut Bank UAB također nije moguća.

Ostale novosti

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Ministarstvo financija je putem platforme e-savjetovanje nedavno predstavilo nacrte izmjena i dopuna Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Izmjenom i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom dodane su određene nadopune vezane uz proces izmjene podataka i ispravka nepravilnosti kod već izdanog računa.

Nacrt o izmjeni i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom može se pronaći na platformi esavjetovanje.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Donesena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2022. godinu, a ona će iznositi 2,68% što predstavlja sniženje u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 3,00%.

HZZ potpora za zadržavanje radnih mjesta za studeni i prosinac 2021. godine

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na nedavnoj je sjednici donijelo odluku o dopuni mjere - Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni 2021. godine te o novoj mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za prosinac 2021. godine.

Više detalja o samoj potpori može se pronaći na stranicama HZZ-a.

Želite znati više?

Dokument

Mazars porezne novosti - prosinac 2021.