Mazars porezne novosti - ožujak 2023.

Novosti iz Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Dana 1. travnja 2023. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim je produžena primjena snižene stope PDV-a od 5% na isporuke prirodnog plina, uključujući naknade vezane uz tu isporuku, isporuke grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane za tu isporuku te isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke do 31. ožujka 2024. godine.

Ostale novosti

Obavijest pružateljima platnih usluga

Dana 15. ožujka 2023. godine, Porezna uprava objavila je Obavijest kako Hrvatska kao članica EU ima obvezu do 31. prosinca 2023. u nacionalno zakonodavstvo preuzeti odredbe Direktive Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga, kako bi se državama članicama omogućilo provođenje kontrola nad prekograničnim isporukama i suzbijanje prijevara u vezi s PDV-om.

S time u vezi, u idućoj se godini očekuje stupanje na snagu izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim će biti propisane odredbe o obvezi pružatelja platnih usluga da vode dovoljno detaljnu evidenciju o platnim uslugama koje se obavljaju u vezi s prekograničnim plaćanjima.

Ažuriran EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe

Sukladno zaključku Vijeća o revidiranom EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe (objavljenom u službenom listu Europske unije), Ruska Federacija, Britanski Djevičanski Otoci, Kostarika te Maršalovi Otoci ulaze u EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe. Razlog ulaska Ruske Federacije u navedeni popis je nedovoljna kooperacija i onemogućena razmjena potrebnih podataka s ruskim poreznim tijelima.

S time u vezi, treba podsjetiti kako DAC6 (Direktiva 2018/822/EU) predviđa, između ostaloga, dostavu podataka o prekograničnim aranžmanima koji sadrže barem jedno obilježje koje upućuje na rizik izbjegavanja plaćanja poreza, što uključuje i plaćanja prema državama koje se nalaze na EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe.

ePorezna – nova usluga Obrazac DPD

Dana 28. ožujka 2023. godine Porezna uprava izdala je Obavijest o novoj usluzi sustava ePorezne vezano uz omogućenu dostavu Prijave o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu za 2022. godinu (obrazac DPD). Sukladno Zakonu o dodatnom porezu na dobit, obrazac DPD dostavljaju svi obveznici poreza na dobit i obveznici po tonaži broda koji su u poreznom razdoblju 2022. godine ostvarili ukupni prihod veći od 300 milijuna kuna / 39,8 milijuna eura te obveznici plaćanja solidarnog doprinosa.

Dokument

Mazars porezne novosti - ožujak 2023.