Mazars porezne novosti - listopad 2022.

Novosti iz Republike Hrvatske

Mišljenje Porezne uprave - Oporezivanje nasljedstva

Porezna uprava zaprimila je upit koji se odnosi na oporezivanje rezidenata Republike Hrvatske porezom na nasljedstva i darove u Republici Hrvatskoj u situaciji kada se radi o naslijeđenim novčanim sredstvima iz inozemstva, a koja se nalaze na bankovnim računima ostavitelja u inozemnim bankama.

U svom odgovoru, Porezna uprava navodi da je odredbama članka 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) propisano da se porez na nasljedstva i darove plaća na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze.

Iznimno, porez na nasljedstva i darove ne plaća se ako se na naslijeđeni ili darovani gotov novac, novčane tražbine, vrijednosne papire (vrijednosnice) te pokretnine plaća neki drugi porez prema posebnom propisu.

Nadalje, prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima, obveznici poreza na nasljedstva i darove fizičke su i pravne osobe koje na području Republike Hrvatske naslijede, prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.

Porezna uprava naglašava da je plaćanje poreza na nasljedstva i darove zasnovano na teritorijalnom načelu. Drugim riječima, porez na nasljedstva i darove plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine (ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina na dan utvrđivanja porezne obveze veća od 50.000,00 kuna) koje su stečene na području Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog, u zaključku se navodi da se na nasljedstvo koje se nalazi u inozemstvu ne primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim porezima. Stoga, osobe koje naslijede novčana sredstva koja se nalaze na bankovnim računima ostavitelja u inozemnim bankama nisu obveznici plaćanja poreza na nasljedstva i darove u Republici Hrvatskoj.

Ostale novosti

Pravilnik o dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom dana 13. listopada 2022. godine.

Naime, sukladno dodanoj odredbi novog Pravilnika, obveznicima fiskalizacije omogućuje se određivanje propisanih iznosa blagajničkog maksimuma do visine četverostrukog iznosa, a primjenjuje se u razdoblju dvojnog optjecaja uređenog propisom koji propisuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Potpisana Konvencija između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

Dana 14. listopada 2022. godine, hrvatski ministar financija te ministar financija i glasnogovornik Vlade Kneževine Andore potpisali su Konvenciju između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.

Stupanje Konvencije na snagu omogućit će razne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda, poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga te povećanje stupnja ukupne gospodarstvene aktivnosti predmetnih država.

​​Potpisanu konvenciju mora potvrditi Hrvatski sabor, što će učiniti donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.

Obavijest obveznicima fiskalizacije – Uvođenje eura

Porezna uprava 03. listopada 2022. godine izdala je obavijest obveznicima fiskalizacije vezanu uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, prema kojoj je račune u sustav fiskalizacije potrebno dostavljati u valuti koja je primijenjena u trenutku izdavanja konkretnog dokumenta.

Prema navedenom, ako je datum izdavanja dokumenta do 31. prosinca 2022. godine, podaci se iskazuju i dostavljaju u kunama. S druge strane, ako je datum izdavanja dokumenta od 01. siječnja 2023. godine, podaci se iskazuju i dostavljaju u eurima.

Podatkovni skup zahtjeva za račun (XML shema) ostaje nepromijenjen.  

Dokument

Mazars porezne novosti - listopad 2022.