EU fondovi i ostale potpore

EU fondovi su financijski instrumenti koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju ključnih javnih politika EU.

Za Republiku Hrvatsku su od iznimne važnosti, kako zbog svoje vrijednosti, tako i zbog strateških ciljeva koji se ostvaruju kroz financijske instrumente.

EU financira širok raspon projekata i programa u područjima kao što su regionalni i urbani razvoj i suradnja, istraživanje i inovacije, obrazovanje i kultura, zapošljavanje i socijalna uključenost, poljoprivreda i ruralni razvoj te pomorstvo i ribarstvo.

Financiranje iz EU sredstava dostupno je za sve vrste poduzeća, neovisno o njihovoj veličini i sektoru djelovanja, uključujući poduzetnike, novoosnovana poduzeća, mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća.

EU fondovi su također dostupni županijama, gradovima, udrugama, obrazovnim institucijama te ostalim javnim i državnim ustanovama, stoga pravo na povlačenje sredstava iz EU fondova imaju sve vrste organizacija iz privatnog, javnog i civilnog sektora te građani pojedinci i njihove inicijative.

Sredstva iz EU fondova povlače se prema posebnim uvjetima koji se određuju pojedinačno za svaki natječaj prema uvjetima određenima u Uputama za prijavitelje.

Naše usluge

 • Sustavno praćenje prilika iz EU fondova te ostalih izvora financiranja za tvrtke i organizacije
 • Savjetovanje u pronalasku financiranja investicija/projekata EU i nacionalnim sredstvima
 • Dajemo mišljenje o sukladnosti projektne ideje s natječajem, uključujući provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projektne ideje
 • Razvoj projektne ideje u skladu s objavljenim natječajem, kako bi što bolje odgovarala očekivanim kriterijima poziva i kako bi projekt ostvario što veći broj bodova tijekom evaluacije
 • Savjetovanje pri odabiru i povezivanju s partnerskim organizacijama
 • Koordinacija projektnih dionika (korisnici, partneri i projektanti)
 • Izrada projektne dokumentacije za prijavu na natječaj, koja uključuje izradu cjelokupnog projektnog prijedloga (razrada ciljeva, aktivnosti i proračuna projekta) i ostale popratne dokumentacije (poslovni plan, investicijska studija, studija izvodljivosti i dr.)
 • Podrška tijekom postupka vrednovanja projekta, tj. komunikacija s posredničkim tijelima i izrada pojašnjenja/nadopuna
 • Upravljanje cjelokupnim postupkom, od osmišljavanja i pripreme do prijave projekata na natječaj i sklapanja Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava

Mazars također pruža uslugu savjetovanja i izrade prijave na Zakon o poticanju ulaganja, kao stalno otvorene mogućnosti prijave ulaganja bez ograničenja po pitanju veličine poduzetnika. Zajedno s vama identificiramo razvojne projekte po kojima biste mogli ostvariti poticajne mjere u obliku smanjenja stope poreza na dobit ili bespovratnih novčanih sredstava.

Područja potpore prema Zakonu o poticanju ulaganja su:

 • Proizvodno-prerađivačke aktivnosti
 • Razvojno-inovacijske aktivnosti
 • Aktivnosti poslovne podrške
 • Usluge visoke dodane vrijednosti

Zašto odabrati Mazars?

 • Višegodišnje iskustvo u razvoju i pripremi projekata sufinanciranih iz fondova EU te ekspertizom koja uključuje poznavanje zakonodavnih i proceduralnih okvira EU, pravila natječaja i državnih potpora
 • Specijalizirani stručnjaci u područjima istraživanja i razvoja, izgradnje i opremanja, uvođenja IKT rješenja, energetike, obrazovanja i europske teritorijalne suradnje
 • Pripremu projektnih prijedloga radimo u skladu s najvišim profesionalnim standardima te razvijenom metodologijom i sustavom upravljanja kvalitetom
 • Nudimo cijeli niz komplementarnih usluga uključujući usluge revizije, računovodstva i savjetovanja za klijenata u svim poslovnim sektorima

 

Kontaktirajte nas