Naša društvena odgovornost

Uz pružanje kvalitetnih usluga, volimo organizirati i sudjelovati u društveno odgovornim projektima i akcijama koji uključuju mnoge naše dionike.
Predstavljamo kratki pregled naših projekata i akcija s kojima se najviše ponosimo!